Cấu hình loa Alpine Series S-S65C tích hợp DSP

23,180,000

Liên hệ